plans

En GOBAI Group tots els treballs d'Enginyeria i Arquitectura es realitzen basant-se en les normatives vigents com el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) i els seus documents bàsics (DB), la Llei d'Ordenació en l'Edificació (LLEGIR), y a nivel autonómico de la Llei de Prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA) i la resta de normatives, decrets, lleis, directives Europees, etc..

Estem en constant evolució i aprenentatge de les noves normatives i reglaments que es van publicant, i sempre en coneixement dels canvis.

Els nostres serveis abasten des de l'estudi i disseny d'una infraestructura, activitat, en processat, fins a l'assistència tècnica d'un equipament o instal·lació.

Oferim tot tipus de projectes com:

  • Projectes de llicència d'activitat
  • Projectes d'obra menor
  • Projectes d'obra major
  • projectes elèctrics
  • estudis acústics
  • Projectes de climatització
  • Projectes contra incendis
  • Projectes d'Energies renovables
  • Projectes de canvis d'usos