A l'hora de legalitzar una activitat d'alimentació, a banda dels respectius projectes d'activitat, obres o instal·lacions que siguin necessaris, és possible que s'hagi també, d'inscriure en el Registre Sanitari d'Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya (RSIPAC) QUI TRAMITA LA INSCRIPCIÓ?: l'ASPB (Agència de Salut Pública de Barcelona) es […]